Vergoeding Implantaten – Tandartspraktijk Neer – Neer

Vergoeding Implantaten

Vergoeding van Implantaten

Tandheelkundige implantaten kunnen een uitstekende oplossing bieden als geen natuurlijke gebitselementen meer beschikbaar zijn of wanneer het beter is geen gave of zwakke peilers te gebruiken voor een brugconstructie. Bijvoorbeeld na het ontbreken van 1 tand of kies kan een titanium implantaat voorzien worden van een vastzittende kroon. Als u meerdere tanden mist, kan op 2 of meerdere implantaten een vastzittende niet uitneembare gecementeerde of verschroefde brug gemaakt worden. Zelfs als u alle tanden of kiezen mist, kan op 4, 6 of 8 implantaten een volledig vastzittende brug worden vervaardigd.

Deze behandelingen worden doorgaans alleen gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar als u een uitgebreide tandartsverzekering heeft afgesloten.Vaak moet vooraf toestemming door u worden aangevraagd nadat een begroting voor de behandeling is verstrekt en een behandelplan is opgemaakt.

Wanneer u helemaal tandeloos bent en een volledige gebitsprothese draagt komt u in principe in aanmerking voor (bijna) volledige vergoeding van tandheelkundige implantaten uit de basisverzekering.
U dient rekening te houden met een verplichte eigen bijdrage en uw eigen risico. Voor meer informatie hierover kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Dit geldt voor iedereen, ook wanneer u geen extra tandartsverzekering heeft afgesloten. Consult en röntgenfoto’s worden vergoed als u tandeloos bent.
Echter zijn er wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Voorwaarden vergoeding implantaten

  1. U moet in de betreffende kaak geheel tandeloos zijn. In de andere kaakhelft mag u nog wel tanden en kiezen hebben.
  2. De implantaten moeten dienen voor een vast-klikkende overkappingsprothese (klikgebit) dus nooit voor een vaste brug.
  3. Er moet sprake zijn van een ernstig geslonken kaak met prothese problemen.
  4.  Met een optimaal vervaardigde eventueel nieuwe prothese moet de problematiek niet op te lossen zijn.
  5. De oplossing moet eenvoudig en kosteneffectief zijn.

Met een loszittende gebitsprothese in de onderkaak voelt een patiënt zich meestal erg invalide. De meeste zorgverzekeraars vergoeden implantaten voor houvast van een onderprothese vrij gemakkelijk. Echter worden alleen 2 implantaten als 1 fase systeem gemachtigd. Ze steken meteen al een stukje boven het tandvlees uit. Alleen bij een extreem geslonken onderkaak mogen er 3 of 4 implantaten geplaatst worden.

Vergoeding voor implantaten bij een tandeloze bovenkaak wordt minder gemakkelijk toegestaan. Hier moeten vaak 4 of 6 implantaten aangebracht worden, soms ook met opbouw van synthetisch of eigen bot. Deze aanvragen worden strenger door de zorgverzekeraar beoordeeld. Alleen bij voldoende ernstige problematiek krijgt u de behandeling vergoed.
Behandeling van de bovenkaak wordt altijd door de adviserend tandarts van uw zorgverzekeraar beoordeeld.

Informatie

In een voorbereidend gesprek komt de noodzaak van de behandeling, de mogelijke oplossing en ook de vergoeding van uw verzekering zeker aan de orde. Schroom niet en maak een afspraak voor uitgebreid consult en informatie via 0475-597227 of contactpagina.