Het team

 

 


Roy Hoofwijk
BIG-registratienummer: 19021626702
Functie: Tandarts-Implantoloog.
Roy is in 1987 afgestudeerd als tandarts aan de Universiteit Utrecht. Hierna was hij werkzaam als waarnemer bij verschillende tandartspraktijken, alvorens hij zich in Neer vestigde.
Roy heeft na zijn studie vele cursussen gevolgd, waarbij hij zich heeft gespecificeerd heeft op de orthodontie (tandarts voor orthodontie) en implantologie. Hij is inmiddels een erkend implantoloog aangesloten bij het NVOI (Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie). Nog steeds volgt hij intensief cursussen in het buitenland om zo de kwaliteit te blijven leveren waar tandartspraktijk Neer voor staat.
Hassan Aurag
BIG-registratienummer:
59064855802
Functie: Tandarts
Hassan is in 2005 afgestudeerd aan het ACTA (Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam) onderdeel van de universiteit van Amsterdam(UvA).
In januari 2006 heeft hij zich ook in Neer gevestigd. Ondertussen heeft hij meerdere cursussen gevolgd op het gebied van endodontologie (wortelkanaalbehandelingen) en parodontale chirurgie (botproblemen rondom tanden). Verder heeft hij een intensieve tweejarige opleiding gevolgd op het gebied van de orthodontie en plaatst ook beugels (tandarts voor orthodontie). Onze tandartsen staan ingeschreven in het kwaliteitsregister waar onze kwaliteit ook erkend wordt middels deelname aan meerdere uren bijscholing per jaar.
Willie de Hond
Functie: Officemanager
Willie is van huis uit een ervaren tandartsassistente. Ze is al jaren actief in de praktijk, waarbij ze inmiddels de verantwoordelijke functie van officemanager tot zich heeft genomen.
Ze houdt zich bezig met administratieve, secretariële en facilitaire ondersteuning in onze praktijk. Daarnaast verricht ze uitvoerende en coördinerende werkzaamheden op het gebied van Personeel en Organisatie. Ook draagt zij zorg voor onder andere het beheer van het patiëntendossier conform geldende procedures, richtlijnen en wet- en regelgeving.
Kortom, Willie is een steunpunt en een rots in de branding voor onze praktijk!
Yvette van Cromvoirt Yvette van Cromvoirt
Functie:
Tandprotheticus
Sinds kort heeft ons team zich versterkt met Yvette van Cromvoirt.Yvette is Tandprotheticus en u kunt hier terecht voor kunst-, klikgebitten, partiële- en frame protheses.
Yvette van Cromvoirt is een specialist in het aanmeten, vervaardigen, repareren en onderhouden van alle uitneembare prothetische gebitsvoorzieningen.
Vanaf uw eerste bezoek tot het moment van plaatsen werkt Yvette van Cromvoirt geheel zelfstandig aan uw prothese. Hierbij wordt rekening gehouden met uw persoonlijke wensen. Als Tandprotheticus ben je niet alleen technisch maar ook medisch-biologisch opgeleid.
Yvette is op maandag werkzaam in onze praktijk en de rest van de week in haar Tandprothetische praktijk in Panningen.
Anouk Reinders
Functie: Preventieassistente/ortho(stoel)-assistente
Anouk heeft als primaire taak om de mondhygiëne van de patiënten op peil te brengen en te houden.

 • Anouk controleert de staat waarin het tandvlees verkeert en corrigeert daar waar nodig het poetsgedrag. Bovendien geeft zij de patiënten instructie en voorlichting en voert zij (uitgebreide) gebitsreinigingen uit.
 • Voert orthodontische behandelingen uit.
 • Assisteert bij de behandelingen van de tandarts.
Joyce Heeskens
Functie: Ortho(stoel)-assistente

 • Assisteert bij de behandelingen van de tandarts.
 • Voert orthodontische behandelingen uit.
 • Assisteert bij chirurgische ingrepen.
Yvonne Hendriks
Functie: Ortho(stoel)-assistente

 • Assisteert bij de behandelingen van de tandarts.
 • Voert orthodontische behandelingen uit.
 • Assisteert bij chirurgische ingrepen.
José Engelen
Functie: Balieassistente/Kwaliteitsmanager
José is het aanspreekpunt van de praktijk. Ze houdt zich bezig met de ontvangst van patiënten, het maken van afspraken en de administratie.
Miho Hashimoto

Functie:  Preventieassistente/Ortho(stoel)-assistente

 • Assisteert bij de behandelingen van de tandarts.
 • Voert orthodontische behandelingen uit.
 • Assisteert bij chirurgische ingrepen
 • Miho controleert de staat waarin het tandvlees verkeert en corrigeert daar waar nodig het poetsgedrag. Bovendien geeft zij de patiënten instructie en voorlichting en voert zij (uitgebreide) gebitsreinigingen uit.