Tandartspraktijk Neer

De tandartsen van tandartspraktijk Neer staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT). Dit houdt in dat de tandarts voldoet aan strikte eisen die gesteld worden aan het mogen voeren van dit keurmerk. Er worden hiervoor vijf eisen gesteld:

  • Officieel staan geregistreerd bij de overheid (BIG-registratie) en gemiddeld minimaal 14 uur per week tandheelkundige zorg aan patiënten verlenen;
  • Gedragsregels en (praktijk)richtlijnen naleven;
  • Vakliteratuur bestuderen;
  • Bij- en nascholing volgen en vakinhoudelijk overleg met collega’s voeren;
  • Een klachtenregeling hebben die voldoet aan de wet.

Disciplines binnen de praktijk

Restauratieve tandheelkunde, Endodontologie, Kroon- en brugwerk, prothesen, implantologie,  orthodontie en behandeling angstpatienten. Behandeling onder narcose doen we ook.

Talen binnen de praktijk
Talen die we in de praktijk kunnen spreken zijn: Nederlands, Frans, Duits, Engels, Arabisch en Berbers.

Inschrijven
Bij onze tandartspraktijk in Neer mag u altijd rekenen op kwaliteit en professionaliteit. Wat voor ons ook erg belangrijk is, is dat wij mensen behandelen en geen tanden. Daarom kunt u voor de beste tandheelkundige zorg bij Tandartspraktijk Neer terecht. Neemt u gerust contact met ons op.